Internet Archive BookReader

Klare onderrichtinge der voortreffelijcke worstel-konst : verhandelende hoemen in alle voorvallen van twist in handtgemeenschap, sich kan hoeden : en alle aengrepen, borst-stooten, vuyst-slagen &c. versetten ...